درباره ی ما

درباره ما بدانید

.


اهداف این مرکز عبارتند از

 • ایجاد دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری دانشگاه
 • تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان
 • پیاده سازی و نهادینه کردن فرایند نوآوری
 • نظام مند کردن فرآیند انتقال فناوری و تجاری سازی
 • تاسیس صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت از ایده ها، محصولات و طرح¬های دانش بنیان
 • مشارکت با سرمایه گذاران خصوصی و دولتی در طرح ها و ایده های دانشگاه
 • شبکه تخصصی اساتید، متخصصین و فارغ التحصیلان
 • بانک اطلاعاتی ایده ها و طرحهای فناورانه دانشگاه
 • خدمات و مشاوره در فرآیند تبدیل ایده به محصول
 • تجزیه و تحلیل نیازهای صنعت و ایجاد زمینه برای رفع نیازمندی های تحقیق و توسعه ای شرکتها و صنایع در حال فعالیت
 • ایجاد ساختاری برای شناسایي، رصد و توسعه فناوری و تولید محصولات دانش بنیان
 • بازاریابی و توسعه بازار شرکت ها

مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهت نظام مند کردن فرایند تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، با بهره مندی از اساتید توانمند، دانشجویان خلاق و شرکت های فعال و صنعتی تاسیس شده است. این مرکز در راستای سیاست های علمی، صنعتی و فناوری کشور و مطابق با برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه، خدمات فناورانه را به شرکت¬های داخلی و خارجی دانشگاه و صنایع ارائه می نماید.

در افق 5 ساله، مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عبارت است از: مرجع معتبر در ارائه خدمات تجاری سازی و انتقال فناوری در سطح ملی و توانمند در توسعه زیرساخت لازم برای تحقق فرآیند ایده تا محصول در دانشگاه و صاحب اعتبار در سیاست گذاری توسعه فنآوری و یاریگر کشور به کمک عرضه فناوریهای موردنیاز صنعت کشور با حفظ شاخصهای توسعه پایدار

تیم ما

دکتر حسین خالقی
دکتر حسین خالقی

مدیر مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی

مژگان نیکودل
مژگان نیکودل

کارشناس ارزیابی و تجاری سازی مرکز

فهیمه گرامی نژاد
فهیمه گرامی نژاد

کارشناس خدمات فناوری

با ما تماس بگیرید