خدمات ما

دفتر تجاری سازی

یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت توسعه تکنولوژی در کشورهای صنعتی توجه به فرایند تجاری سازی نت...

بیشتر بخوانید
خدمات ممیزی و ارزیابی فناوری

امروزه به دلیل جهانی شدن و از بین رفتن مرزهای اقتصادی، شیوه های رقابت بنگاه¬ها و سازمان ها...

بیشتر بخوانید
خدمات پیشرفته

متن و ویژگی های این سرویس در حال تکمیل است و به زودی بر روی سایت منتشر و قابل رویت خواهد ب...

بیشتر بخوانید
خدمات آموزش

دفتر آموزش مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره مندی از توان علمی...

بیشتر بخوانید